Mekling

Foreldre til barn under 16 år som er gift eller samboere (bruddmekling) må møte til mekling før man kan søke om separasjon, og for å få rett til utvidet barnetrygd fra NAV. Videre må foreldre som vurderer å ta saken inn for domstolen (mekling etter lov om barn og foreldre) først møte til mekling for å se om man kan finne løsninger.

Meklingen foregår på familiekontoret, og begge foreldre har plikt til å møte. Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme fram til en avtale om foreldreansvar, samvær og hvor barna skal bo fast. Det anbefales at avtalen er skriftlig.

Ved Grenland familiekontor inviteres alle barn over 5 år med til første meklingssamtale. Les mer om barn i mekling.

Aktuelle tema i meklingssamtalen

 • Formelle ordninger for barn
 • Foreldreansvar
 • Fast bosted
 • Samværsordninger, ferier og høytider
 • Bør det lages noen overgangsordninger av hensyn til barna eller de voksne? Eventuell en tidsavgrenset /midlertidig avtale?

Hvordan samarbeide om barna i dagliglivet

 • Praktisering av samværsavtalen (henting/bringing)
 • Oppfølging av skole, barnehage og fritidsaktiviteter
 • Barnepass, og sykdom hos barn
 • Fødselsdager, konfirmasjon og andre spesielle dager
 • Hvordan kommunisere om barnet (fast tidspunkt? ringe, skrive eller møte)
 • Skal foreldrene gjøre noe i fellesskap med barna (skoleavslutninger, ferieturer, cuper ol)
 • Hvordan forholde seg til hverandre når man møtes
 • Forhold til besteforeldre/annen familie, hvordan skal kontakten være i fortsettelsen

Endringer i samværsavtalen

 • Hvilke endringer vil være sannsynlige for dere?
 • For barnet – fra barnehage til skole, fra barn til ungdom, endrede fritidsaktiviteter
 • For foreldre – ny jobb, ekstra jobber, kurs, studier, sykdom
 • Hvordan gå fram når barna eller de voksne ønsker endring?

Hvordan forholde seg til barnas reaksjoner på bruddet?

 • Hva skal en si, hvordan og når informere barna om bruddet?
 • Hvilke reaksjoner forventer dere fra barna nå eller framover, og hvordan forholde seg til dette?
 • Hvordan har barna reagert til nå?
 • Spesielle hensyn?
 • Hvordan forholde seg til nye partnere?
 • Introduksjon av partnere til barnet
 • Nye partneres rolle i forhold til barna
 • Ansvarsfordeling
 • Foreldreansvar

Disse punktene avgjøres av den som har Foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles Foreldreansvar, tas avgjørelser i Fellesskap.

 • Personlige forhold
 • Vergemål
 • Medisinsk behandling
 • Utstedelse av pass
 • Valg av type skole
 • Samtykke til adopsjon
 • Navnevalg
 • Innmelding i trossamfunn
 • Samtykke til medisinsk inngrep
 • Flytting utenlands
 • Fast bosted

Disse punktene avgjøres av den forelderen som barnet bor sammen med. Hvis barnet har delt bosted, tas avgjørelser i fellesskap.

 • Barnehage
 • Flytting innenlands
 • Større avgjørelser og dagliglivet
 • Samvær
 • Disse punktene avgjøres av den som til enhver tid er sammen med barnet.
 • Mat og påkledning
 • Leggetider
 • Venner
 • Følge opp skole/lekser
 • Tilsyn og stell

Lenker

Mekling på familievernkontoret: https://www.youtube.com/watch?v=kv0xSb0bLuE

Informasjonsfilm for barn – Hva skjer i domstolen i foreldretvistsaker?: https://www.youtube.com/watch?v=JdVhyEwt818