Mekling

Mekling

Foreldre til barn under 16 år som er gift eller samboere (bruddmekling) må møte til mekling før man kan søke om separasjon, og for å få rett til utvidet barnetrygd fra NAV. Videre må foreldre som vurderer å ta saken inn for domstolen (mekling etter lov om barn og foreldre) først møte til mekling for å se om man kan finne løsninger.

Meklingen foregår på familiekontoret, og begge foreldre har plikt til å møte. Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme fram til en avtale om foreldreansvar, samvær og hvor barna skal bo fast. Det anbefales at avtalen er skriftlig.

Ved Grenland familiekontor inviteres alle barn over 5 år med til første meklingssamtale. Les mer om barn i mekling.

Aktuelle tema i meklingssamtalen

Formelle ordninger for barn

 • Foreldreansvar
 • Fast bosted
 • Samværsordninger, ferier og høytider

Bør det lages noen overgangsordninger av hensyn til barna eller de voksne? Eventuell en tidsavgrenset /midlertidig avtale?

Hvordan samarbeide om barna i dagliglivet

 • Praktisering av samværsavtalen (henting/bringing)
 • Oppfølging av skole, barnehage og fritidsaktiviteter
 • Barnepass, og sykdom hos barn
 • Fødselsdager, konfirmasjon og andre spesielle dager
 • Hvordan kommunisere om barnet (fast tidspunkt? ringe, skrive eller møte)
 • Skal foreldrene gjøre noe i fellesskap med barna (skoleavslutninger, ferieturer, cuper ol)
 • Hvordan forholde seg til hverandre når man møtes
 • Forhold til besteforeldre/annen familie, hvordan skal kontakten være i fortsettelsen

Endringer i samværsavtalen

Hvilke endringer vil være sannsynlige for dere?

 • For barnet – fra barnehage til skole, fra barn til ungdom, endrede fritidsaktiviteter
 • For foreldre – ny jobb, ekstra jobber, kurs, studier, sykdom

Hvordan gå fram når barna eller de voksne ønsker endring?

Hvordan forholde seg til barnas reaksjoner på bruddet?

 • Hva skal en si, hvordan og når informere barna om bruddet?
 • Hvilke reaksjoner forventer dere fra barna nå eller framover, og hvordan forholde seg til dette?
 • Hvordan har barna reagert til nå?
 • Spesielle hensyn?

Hvordan forholde seg til nye partnere?

 • Introduksjon av partnere til barnet
 • Nye partneres rolle i forhold til barna

Ansvarsfordeling

Foreldreansvar

Disse punktene avgjøres av den som har Foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles Foreldreansvar, tas avgjørelser i Fellesskap.

 • Personlige forhold
 • Vergemål
 • Medisinsk behandling
 • Utstedelse av pass
 • Valg av type skole
 • Samtykke til adopsjon
 • Navnevalg
 • Innmelding i trossamfunn
 • Samtykke til medisinsk inngrep
 • Flytting utenlands

Fast bosted

Disse punktene avgjøres av den forelderen som barnet bor sammen med. Hvis barnet har delt bosted, tas avgjørelser i fellesskap.

 • Barnehage
 • Flytting innenlands
 • Større avgjørelser og dagliglivet

Samvær

Disse punktene avgjøres av den som til enhver tid er sammen med barnet.

 • Mat og påkledning
 • Leggetider
 • Venner
 • Følge opp skole/lekser
 • Tilsyn og stell

Minikurs

Opplever dere et konfliktfylt foreldresamarbeid?

Grenland Familievernkontor tilbyr nå et gratis 2-timerskurs for foreldre med utfordrende og eller konfliktfylt foreldreskap.

Kurset har form som ren undervisning og tar opp temaer som:

 • Hvordan forstå konflikt og dens mekanismer
 • Hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter ha på barn?
 • Hvordan kan foreldrekonflikt påvirke foreldreskapet?
 • Hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt?
 • Hvordan takler barn foreldrekonflikter?
 • Råd for å dempe konflikter.

Kan dette være aktuelt? Ta kontakt med Grenland Familievernkontor, eller meld deg på direkte til kursholdere under kontorets kurstilbud.

Minikurs våren 2020:

Ikke satt opp datoer ennå

 Kl  14-16 i Familievernkontorets lokaler i Schweigaardsgt.11, 3717 Skien(3 etasje)

 

 

Kursholdere er: Frode Pedersen og Birgit Johansen Skifjell

 

Brosjyrer

brosjyre-1brosjyre-2brosjyre-3brosjyre-4