Familieliv

på godt og vondt

På grunn av usikkerhet rundt smittesituasjonen i Grenland, anmoder vi de som har timeavtaler om å møte presis, for å begrense bruken av vårt venterom. Ellers viser vi til Folkehelseinstituttets oppfordringer om forebyggende smittevern; hold avstand, unngå håndhilsing, bruk papirlommetørkle og albue ved hosting/nysing, og regelmessig håndvask/hånddesinfeksjon.

Dersom dere har timeavtale hos oss, og har sykdomssymptomer eller er i karantene, vennligst informer oss om dette så fort som mulig, slik at vi kan utsette avtalen.

På grunn av smittesituasjonen i Grenland, ber vi dere som har time om å komme presis for å begrense bruken av vårt venterom. Ellers viser vi til Folkehelseinstituttets oppfordringer om forebyggende smittevern; hold avstand, unngå håndhilsing, bruk papirlommetørkle og albue ved hosting/nysing, og regelmessig håndvask/hånddesinfeksjon.

Dersom dere har timeavtale hos oss, og har sykdomssymptomer eller er i karantene, vennligst informer oss om dette så fort som mulig, slik at vi kan utsette avtalen.

PARFORHOLD

FAMILIE

BRUDD OG BARN