KURS

Det kan være utfordrende for begge å leve i et parforhold der den ene har en diagnose innen autismespekteret.
Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, alvorlig eller kronisk sykdom.
Bufferkurs Kurset passer for alle par som har lyst å arbeide med forholdet sitt.
Når mamma og pappa ikke bor sammen lenger dukker det opp mange tanker og følelser.
Grenland Familiekontor tilbyr parkurs for foreldre der en eller begge selv har vokst opp med vold og utrygghet i sin familie.
reddiegethjem

Et gruppetilbud for voksne som ønsker å utvikle bedre sinne- og aggresjonskontroll.