KURS

Det kan være utfordrende for begge å leve i et parforhold der den ene har en diagnose innen autismespekteret.

Opplever dere et konfliktfylt foreldresamarbeid? Grenland Familievernkontor tilbyr et gratis 2-timerskurs.

Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, alvorlig eller kronisk sykdom.

Bufferkurs Kurset passer for alle par som har lyst å arbeide med forholdet sitt. 

Når mamma og pappa ikke bor sammen lenger dukker det opp mange tanker
og følelser.

Grenland Familiekontor tilbyr parkurs for foreldre der en eller begge selv har vokst opp med vold og utrygghet i sin familie.
reddiegethjem

GRUPPETILBUD FOR AGGRESJONSMESTRING

Et gruppetilbud for voksne som ønsker å utvikle bedre sinne- og aggresjonskontroll. Gruppen møtes 5 ganger fra kl. 16.30 – 18.30.  Oppstart 24. januar 2023. For påmelding ta kontakt med 

bardbillbo.tofsland@bufetat.no