Bufferkurs

Kurset passer for alle par som har lyst å arbeide med forholdet sitt. Dere må ikke ha vansker eller konflikter for å delta på et samlivskurs, men parproblemer er ikke en hindring. Flere par som strever med parforholdet sitt synes det er nyttig med et samlivskurs enten alene eller i kombinasjon med parterapi. Mange opplever kurset som nyttig enten man har problemer eller ikke. Noen menn synes kurset er bra fordi det gir en konkret ramme å snakke om emner som kan være vanskelige å ta opp.

Form

Bufferkurset er et pedagogisk samlivskurs som veksler mellom korte innledninger om ulike temaer fra kurslederne og at de enkelte par arbeider med arbeidsoppgaver knyttet til emnene på hver sitt kontor.  I plenum må man ikke si noen ting og det er heller ikke lagt opp til å dele i plenum, men de som har noe på hjertet får anledning til å dele det man vil. Kursholderne kommer rundt til de ulike parene og veileder dem og svarer på spørsmål knyttet til oppgavene og innledningene. Kurset er over fem kvelder med ulike temaer. Temaene er viktige for at parforhold skal fungere.

Hovedtemaene

  • Hva skaper gode og varige parforhold? Hva viser forskning om hva som kjennetegner tilfredse par, konfliktfylte par og hva kan man gjøre for å bevare et godt parforhold?
  • Følelser. Hvorfor det er vanskelig å snakke godt sammen og oppleve ting positivt når vi har vanskelige følelser. Hvorfor håndterer vi følelser ulikt og hvordan kan vi lære oss å forstå å bruke følelsene våre? Bli kjent med hvilke følelsesfilosofier du og partneren er opplært i.
  • Seksuelle valgmuligheter
  • Konflikter. Hvorfor konflikter gjerne repeterer seg knyttet til de samme emnene og de samme følelsene. Hvordan kan vi lære oss å gjenkjenne mønstrene som er knyttet til konfliktene og følelsene som ligger under? Hvordan kan vi komme ut av repeterende konflikter? Hvordan reagerer kroppen når vi er i konflikt?
  • Varige forskjeller. De fleste par har noen forskjeller og noen av disse er vanskeligere enn andre å leve med. Hvordan kan vi lære oss hvordan vi er forskjellige og hvordan kan vi leve med at vi er forskjellige?
  • Hvordan vi kan komme på bølgelengde gjennom å finne ut hvordan vi kan nå inn til hverandre og bevare en god intimitet.

Innhold

Kurset tar opp temaer som mange par opplever som aktuelle i samlivet sitt. Mange som arbeider med par sier også at Bufferkurset tar opp temaer som er viktige for mange par. Både de som har større konflikter og de som er tilfreds.

Kurset bygger på to av de mest fremtredende samlivsforskerne i vår tid John Gottman og Susan Johnsen.

Kursdager høsten 2023

Kursdatoer kommer

Kurset er gratis.

Kurset inkluderer kursbok, rundstykker, frukt, kaffe og te.

Velkommen

Påmelding