Samarbeidspartnere

Grenland Familievernkontor ønsker å ha et aktivt samarbeid med ulike instanser. Dette kan bidra til et bedre tilbud for brukerne våre. Vi har allerede et forpliktende samarbeid med:

  • Alternativ til Vold
  • Barneverntjenesten
  • Helsestasjon
  • Fertitilitetsavdelingen Sykehuset Telemark
  • Telemark tingrett

I tillegg samarbeider vi blant annet med fastleger, DPS, politiet, NAV og ulike interesseorganisasjoner i enkeltsaker. 

Hvis din instans ønsker å vite mer om hvilket tilbud vi kan gi, vennligst ta kontakt på e-post grenland.familievernkontor@bufetat.no.

Hvis du ønsker at vi skal komme til din arbeidsplass, kan vi tilby undervisningspakker om temaer beskrevet i brosjyren under.