oss to og asf

Oss to og ASF

 • Det kan være utfordrende for begge å leve i et parforhold der den ene har en diagnose innen autismespekteret. Dette kan gjelde både praktisk hverdagsliv og kommunikasjon – følelser.

  Dette kurset er nytt i Norge og par med egenerfaring har bidratt under utvikling av kurset. Kurset bygger på forskning og litteratur om ASF og parforhold, samt på generell kunnskap om parforhold.

  Kursinnhold

  Her vil vi se på hvordan det kan oppleves å leve i et parforhold hvor én har ASF, både for partner med og partner uten ASF. Vi vil tematisere forskjeller , blant annet knyttet til hjernens fungering, og vi vil jobbe med gjensidig forståelse. Vi vil og se på hva vi kan gjøre for å ha det godt sammen.

  Kurset vil inneholde undervisning og praktiske oppgaver for dere to som par. Detaljert informasjon om kurset vil bli sendt ut etter påmelding eller på forespørsel.

  Kursledere

  Ellen Kirkebø Landa har master i familieterapi og jobber på familiekontor. Hun har og jobbet på sykehus med familier som har barn med funksjonsnedsettelse. Hun har mange års erfaring som kursholder i «Hva med oss».

  Frode Pedersen har master i familieterapi med fordypning i parforhold og ASF. Han jobber på familiekontor, har mange års erfaring som kursholder i «Hva med oss» og er far til en voksen sønn med ASF.

  For hvem?

  Par hvor en av partene har en diagnose innen autismespekteret. Kurset passer best for par som ønsker å jobbe med forholdet og de virkninger ASF kan gi for hverdagslivet sammen.

  Hvor og når?

  Kursene holdes på Holmen Fjordhotell Asker, og starter lørdag kl. 10.00 og avsluttes med lunsjbuffet søndag kl. 14.00.

  Kurs våren 2021 er fulltegnet.

  Kursdatoer høsten 2021 er 25-26. september og 23-24. oktober. Det er åpent for påmelding.

  Påmelding og betaling

  Egenandel kr. 1000 pr par dekker kursavgift, hotellovernatting og alle måltider.

Kjersti Tveten

Psykologspesialist

kjersti.tveten@bufetat.no

Frode Thorsell Pedersen

Familieterapeut

frode.pedersen@bufetat.no