oss to og asf

Oss to og ASF

Det kan være utfordrende for begge å leve i et parforhold der den ene har en diagnose innen autismespekteret. Dette kan gjelde både praktisk hverdagsliv og kommunikasjon – følelser.

 

Dette kurset er nytt i Norge og par med egenerfaring har bidratt under utvikling av kurset. Kurset bygger på forskning og litteratur om ASF og parforhold, samt på generell kunnskap om parforhold.

Kursinnhold

Her vil vi se på hvordan det kan oppleves å leve i et parforhold hvor én har ASF, både for partner med og partner uten ASF. Vi vil tematisere forskjeller , blant annet knyttet til hjernens fungering, og vi vil jobbe med gjensidig forståelse. Vi vil og se på hva vi kan gjøre for å ha det godt sammen.

Kurset vil inneholde undervisning og praktiske oppgaver for dere to som par. Detaljert informasjon om kurset vil bli sendt ut etter påmelding eller på forespørsel.

Kursleder

Frode Pedersen har master i familieterapi med fordypning i parforhold og ASF. Han jobber på familiekontor, har mange års erfaring som kursholder i «Hva med oss» og er far til en voksen sønn med ASF.

For hvem?

Par hvor en av partene har en diagnose innen autismespekteret. Kurset passer best for par som ønsker å jobbe med forholdet og de virkninger ASF kan gi for hverdagslivet sammen.

Hvor og når?

Så langt er det fastsatt to kurs, som holdes på Grenland Familievernkontor i Skien. Kurset starter lørdag kl. 10.00 og avsluttes søndag kl. 14.30. Deltakelse koster kr. 2500 per par, som dekker kursavgift, materiell og enkel bevertning (overnatting ikke inkludert).

Kurshelger 2023:

  • 13-14. mai
  • 2-3. september

Videre jobbes det med å få på plass flere kurs i samarbeid med Autismeforeningen Norge – så snart vi vet mer, vil detaljer om tidspunkt, sted og pris bli annonsert på facebooksiden «Oss to og ASF».

Påmelding

Ønske om å delta og/eller spørsmål om kurset, tips angående overnatting m.m. – mailes til frode.pedersen@bufetat.no.

 

Påmelding