Barnegruppe

Når mamma og pappa ikke bor sammen lenger dukker det opp mange tanker og følelser. Da kan det være fint å snakke med andre barn som har opplevd det samme. I tillegg til å snakke sammen gjør vi også andre ting, f.eks å se film, tegne, leke og spille spill.

Det beste utgangspunktet for barnet er at begge foreldrene er enige om barnets deltakelse. Det er derfor en forutsetning med samtykke fra begge foreldre. Alle foreldre blir invitert til en forsamtale og en ettersamtale.

Vi prøver å sette opp en ny barnegruppe hver vår og høst.

Praktisk informasjon

  •  6 gruppesamlinger
  • Tid:  kl 14.30 – 16.00
  • Sted: Grenland familiekontor
  • Barn i alderen 8-12 år
  • 4-6 deltakere
  • Gruppeledere: Frode Pedersen og Kjersti L. Tveten/Birgit Johansen Skifjell

Noen aktuelle tema

  • Hvordan det er å ha to hjem
  • Når mamma og/eller pappa får ny kjæreste
  • Nye søsken og stesøsken
  • Mestringsstrategier

Barnegruppe våren 2023

Datoer for vårens barnegruppe:

Onsdag 01.03.23, kl. 14.30 – 16.00.

Onsdag 08.03.23, kl. 14.30 – 16.00.

Tirsdag 14.03.23, kl. 14.30 – 16.00.

Onsdag 22.03.23, kl. 14.30 – 16.00.

Onsdag 29.03.23, kl. 14.30 – 16.00.

Onsdag 12.04.23, kl. 14.30 – 16.00.

For mer informasjon, ta kontakt med Grenland familievernkontor.

Kjersti Tveten

Psykologspesialist

kjersti.tveten@bufetat.no

Frode Thorsell Pedersen

Familieterapeut

frode.pedersen@bufetat.no