Barnegruppe

Når mamma og pappa ikke bor sammen lenger dukker det opp mange tanker og følelser. Da kan det være fint å snakke med andre barn som har opplevd det samme. I tillegg til å snakke sammen gjør vi også andre ting, f.eks å se film, tegne, leke og spille spill.

Det beste utgangspunktet for barnet er at begge foreldrene er enige om barnets deltakelse. Det er derfor en forutsetning med samtykke fra begge foreldre. 

Vi prøver å sette opp en ny barnegruppe hver vår og høst.

Praktisk informasjon

  • 7 gruppesamlinger
  • Tid:  kl 14.30 – 16.00
  • Sted: Grenland familiekontor
  • Barn i alderen 8-12 år
  • 4-6 deltakere
  • Gruppeledere: Frode Pedersen og Kjersti L.Tveten

Noen aktuelle tema

  • Hvordan det er å ha to hjem
  • Når mamma og/eller pappa får ny kjæreste
  • Nye søsken og stesøsken
  • Mestringsstrategier

Planlagt barnegruppe

Sannsynlig oppstart mars 2022.

For mer informasjon, ta kontakt med Grenland familievernkontor.

Kjersti Tveten

Psykologspesialist

kjersti.tveten@bufetat.no

Frode Thorsell Pedersen

Familieterapeut

frode.pedersen@bufetat.no