Barnegruppe

Når mamma og pappa ikke bor sammen lenger dukker det opp mange tanker og følelser. Da kan det være fint å snakke med andre barn som har opplevd det samme. I tillegg til å snakke sammen gjør vi også andre ting, f.eks å se film, tegne, leke og spille spill.

Det beste utgangspunktet for barnet er at begge foreldrene er enige om barnets deltakelse. Det er derfor en forutsetning med samtykke fra begge foreldre. Alle foreldre blir invitert til en forsamtale og en ettersamtale.

Vi prøver å sette opp en ny barnegruppe hver vår og høst.

Praktisk informasjon

  •  6 gruppesamlinger
  • Tid:  kl 14.30 – 16.00
  • Sted: Grenland familiekontor
  • Barn i alderen 8-12 år
  • 4-6 deltakere
  • Gruppeledere: Frode Pedersen og Kjersti L. Tveten/Birgit Johansen Skifjell

Noen aktuelle tema

  • Hvordan det er å ha to hjem
  • Når mamma og/eller pappa får ny kjæreste
  • Nye søsken og stesøsken
  • Mestringsstrategier

Barnegruppe høsten 2023

Datoer kommer.

Ønsker du å stå på venteliste til høstens barnegruppe, meld deg på lenger ned på siden.

For mer informasjon, ta kontakt med Grenland familievernkontor.

Påmelding