Barnegruppe

Barnegruppe

Når mamma og pappa ikke bor sammen lenger dukker det opp mange tanker og følelser. Da kan det være fint å snakke med andre barn som har opplevd det samme. I tillegg til å snakke sammen gjør vi også andre ting, f.eks å se film, tegne, leke og spille spill.

Det beste utgangspunktet for barnet er at begge foreldrene er enige om barnets deltakelse. Det er derfor en forutsetning med samtykke fra begge foreldre. 

Vi prøver å sette opp en ny barnegruppe hver vår og høst.

Praktisk informasjon

 • Ny gruppe starter til høsten 2018
 • 7 gruppesamlinger
 • Tid:  kl 14.30 – 16.00
 • Sted: Grenland familiekontor
 • Barn i alderen 8-12 år
 • 4-6 deltakere
 • Gruppeledere: Frode Pedersen og Kjersti L.Tveten

Ny barnegruppe starter til høsten

Noen aktuelle tema

 • Hvordan det er å ha to hjem
 • Når mamma og/eller pappa får ny kjæreste
 • Nye søsken og stesøsken
 • Mestringsstrategier

For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med Grenland familiekontor eller gruppelederene:

ansatte8Kjersti Tveten

Psykologspesialist
kjersti.tveten@bufetat.no

 

ansatte2Frode Thorsell Pedersen

Familieterapeut
frode.pedersen@bufetat.no