Samarbeid om barn

Etter et samlivsbrudd skal foreldre være mamma og pappa i to hjem. Det kan være vanskelig, særlig hvis bruddet har vært smertefullt for de voksne. Barneavtalen kan se enkel ut på papiret, men så skal den praktiseres. Kanskje har den ene parten godtatt mer enn en kan stå inne for. Og kanskje vil ikke barna være med på avtalen. Ofte er det behov for endringer når det kommer nye partnere inn i bildet. En avtale som passet da barna var små, passer kanskje ikke når de blir større.

Det er også utfordrende å samarbeide når foreldre ikke er på talefot og er uenig om økonomi, flytting eller barneoppdragelse. Om det er mistanke om vold, rus eller omsorgssvikt er det vanskelig å få til et godt foreldresamarbeid.

Foreldre kan bestille time for å få hjelp til å finne ut av et samarbeid som har kjørt seg fast eller få noen innspill som løser opp i flokene. Dette er et frivillig tilbud som begge foreldrene må være enige om. Barn kan også delta i slike samtaler. Da får de mulighet til å si sin mening om situasjonen og si noe om hvordan de har det og hva de ønsker. Det er også mulig å be om en individualtime for en av foreldrene om den andre ikke ønsker å møte.

Nyttige lenker

Barnegruppe Grenland Familievernkontor: Barnegruppe

Sveve på luft, musikkvideo om barns opplevelse av brudd: https://nrksuper.no/program/msub08000714

Bygg en bro – foreldresamarbeid: https://www.youtube.com/watch?v=C3gC1aNjBO8

Samværsvegring: https://www.youtube.com/watch?v=QKmcCqO_kqA