Barn i samtale og mekling

Det er mange ting en lurer på når mamma og pappa ikke skal bo sammen lenger. Hva med meg, tenker du sikkert. Hvor skal jeg bo? Alt det skal vi snakke sammen om her. Du, mamma, pappa og mekleren. Mekleren skal hjelpe til med å finne ut hva som blir best for dere. Selv om det er mamma og pappa som bestemmer, er din mening viktig.

BIM – Barn i mekling

Alle som begjærer mekling får tilbud om å ta med barna til første meklingstime.

Dette gjelder både bruddmeklinger og mekling etter Lov om barn og foreldre. Tilbudet gjelder barn mellom 5 og 16 år. Eldre hjemmeboende søsken kan være med om de selv ønsker det. Barna får en egen brosjyre om tilbudet som sendes til begge foreldrene sammen med innkallingen til meklingstimen. Barna får snakke med mekler alene.

Tema for barnesamtalen er:

 • Hvordan har barna det
 • Hvordan opplever barna foreldrenes brudd/konflikt
 • Hva ønsker barna

Mekler formidler barnas budskap til foreldrene og barna deltar ikke i foreldrenes meklingstime. Når foreldrene har blitt enig om en barneavtale, blir denne formidlet til barna i slutten av meklingstimen. Noen foreldre har bruk for flere meklingstimer for å komme frem til en barneavtale. Alle familier får tilbud om en oppfølgingstime etter et halvt år. Denne timen gjennomføres på samme måte som første time.

Min skilsmissebok

Grenland Familievernkontor har gitt ut en bok for barn som opplever brudd mellom foreldrene. «Min skilsmissebok» kan kjøpes på Grenland Familievernkontor for kr. 125,- (+porto). Ved bestilling send oss en sms til mob. 91124612.

Samtaler med barn

Barn er velkommen til Grenland Familiekontor sammen med sine foreldre.

Tema for samtalene kan være:

 • Foreldrene krangler og strever med samarbeidet etter samlivsbrudd
 • Foreldrene er uenige om barneoppdragelsen og barna synes dette er vanskelig
 • Barna trives ikke i det ene hjemmet og vil ha en annen samværsavtale
 • Reaksjoner etter foreldrenes samlivsbrudd
 • Konflikter mellom barn og foreldre
 • Søskenkonflikt
 • Barn strever med venner
 • Problemer med steforeldrene
 • Forandringer etter foreldrenes samlivsbrudd
 • Kulturforskjeller
 • Tenåringsproblemer
 • Vold, rusproblemer hjemme

Begge foreldrene må samtykke til at barn kan delta i samtaler på familiekontoret.

Barn kan få snakke med en terapeut alene. I tillegg kan barn og foreldre få smakke sammen med terapeuten. Noen ganger snakker terapeuten med hele familien sammen.

Ungdom over 15 år kan selv bestille samtale på familiekontoret. Etter avtale med ungdommen kan foreldrene inviteres med til samtalene.