tenåringer

Ungdom i huset

«Ungdom, det er først og fremst hormonenes overmakt over argumentene.»
David Frost

«Mamma og pappa skjønner ingenting» og «vet ikke» er typiske utsagn fra ungdommen i familiesamtaler, mens de signaliserer med kroppsspråket at de ikke er interessert, fordi alle voksne er dumme og skjønner ingenting.

Ofte handler det om at ungdommen opplever å bli misforstått eller ikke bli hørt. Dette skaper konflikter med foreldrene. Det er kanskje ikke så rart når man på den ene siden har et barn som strever etter å bestemme selv og på den andre siden har bekymrede foreldre som ønsker å beskytte.

Hva er viktig for foreldre å ha med seg i tankene omkring det å ha ungdom i huset?

Utviklingsårene. Ungdommen gjennomgår store endringer på kort tid i ungdomsårene. Det gjelder fysisk, psykisk og sosialt. Ungdom er sårbare i denne fasen.

Ungdom prøver ut grenser. Noen mer enn andre. Sånn er det. Det er ikke for å være slemme eller vrange. Men det er noe av ungdommens jobb med å finne veien inn i voksenlivet.

Å være ungdom er som å være barn og voksen samtidig eller om hverandre. Det skaper forvirring og det skaper konflikt med omverdenen og med mor og far.

I ungdomsårene er ofte venner og fritid viktigere enn foreldrene. Foreldrene kan oppleve ungdommen som avvisende og det kan være vanskelig og sårt.

«Out of order» burde det noen ganger stått i pannen på ungdommen. Det er ikke alltid at man som foreldre forstår hva ungdom gjør eller sier. Som foreldre bør man prøve ikke å forstå alt, men heller akseptere at ungdommen tenker annerledes. Velg heller ut de kamper som er viktige og ikke lag konflikter av stort og smått.

Oppdag gleden det er å ha en ungdom i huset. Barnet ditt er på vei til å bli et selvstendig og kompetent menneske med egne, sterke meninger og mye kunnskap i bagasjen. Det bidrar til at vi som foreldre får mye tilbake og blir utfordret på egne verdier, tanker og holdninger.

Foreldrenes rolle er svært viktig i ungdomsårene, selv om det ikke alltid oppleves slik for foreldrene. Det er viktig å snakke med ungdommen, lytte og å veilede. Det er viktig å være tålmodig og å tåle avvisninger. Det er i ungdomsårene man prøver og feiler og der ligger mye læring på veien til å bli en voksen.

Foreldre som opplever utfordringer med ungdommen, kan kontakte familiekontoret for råd og veiledning. Familieterapeuten hjelper familien til å skape et samarbeidsklima hvor foreldre og ungdom sammen får felles forståelse av det som er vanskelig. Familien får hjelp til å snakke sammen og å komme frem til løsninger som fungerer for både ungdom og foreldre.

Nyttige lenker

Foreldrehverdag: https://bufdir.no/foreldrehverdag/?gclid=EAIaIQobChMI4I2i54_R8gIVkwDmCh1W8gRiEAAYASAAEgLg1fD_BwE

 

Ung.no: https://ung.no/