Stefamilien

”Å prøve å finne en løsning på stefamiliers problemer ved å bruke en førstegangsfamilie som modell er som å prøve å ta seg fram i New Yorks gater ved hjelp av et kart over Boston.”
– Patricia Papernow

Mange oppsøker familiekontoret for å få hjelp når problemene blir store i stefamilien. Noen oppsøker kontoret tidlig for å unngå at problemene står i kø. Ofte er temaene mine, dine og våre barn, paret i stefamilien, steforeldrerollen og fasene i etablering av en stefamilie. Økonomi og praktisk organisering i stefamilien er også sentrale temaer.

En stefamilie består som oftest av to familier med to familiekulturer, to sett av regler og i hvert fall én bruddhistorie. Paret i stefamilien har drømmer om å få det bedre til i det nye forholdet, men hverdagen innhenter raskt disse drømmene.
Familiekontoret kan tilby samtaler til det nye paret. Barn kan delta om begge biologiske foreldre samtykker til det. Da kan barn få egne samtaler med terapeuten. Hvis alle partene er enige om det, kan også biologiske foreldre møte sammen med paret i stefamilien.

Råd til stefamilien

 • Ikke oppdra kjærestens barn
 • Ikke tro at alt ordner seg bare dere er glad nok i hverandre
 • Ikke flytt sammen så fort
 • Ta opp irritasjon, vonde følelser og skuffelser
 • Gi barna rikelig med tid til omstillingen
 • Skru ned forventningene
 • Finn din rolle i forhold til stebarn, så du ikke sliter deg ut og tråkker eks-er på tærne
 • Det er naturlig at du ikke føler like mye for stebarna som dine egne barn
 • Menn må ikke legge omsorgen for egne barn over på den nye partneren sin
 • Kvinner må ikke gå for tungt inn i omsorgsrollen for stebarna
 • Sørg for god nok plass til alle i stefamilien, nok knagger og tannbørsteholdere
 • Lag felles regler i god tid før alle skal bo under samme tak
 • Hold gjerne jevnlige familiemøter, der alle kan få si hvordan ting fungerer