reddihjemmet

Redd i eget hjem

Hender det at du er redd for noen i ditt eget hjem? Hender det at du blir så sint at du får lyst til å slå? Ønsker du at familien din skal få det bedre sammen uten trusler og vold?

Grenland familiekontor har et tilbud for dere. Vi inviterer hele familien din til å komme til familiesamtaler. I disse samtalene snakker vi om hvordan dere har det sammen og hver for dere. Hva som skjer i familien og hvordan dere skal få det bedre. Vi snakker om hvordan dere kan lære dere å snakke sammen på en god og trygg måte. Hvordan du som voksen må ta ansvar for det du utsetter barnet el partneren din for. Og hvordan det å være mye redd påvirker kroppen din og hele deg. Vi vet at du som forelder ønsker det beste for ditt/dine barn, og vet at det å utsette barn og partner for ditt sinne gir deg følelse av skam og fortvilelse. Mange av oss har med oss en barndom med vold og trusler, og vi har lært lite om hvordan vi kan håndtere konflikter med ord.

Kanskje du har tenkt at dette kan jeg ikke fortelle til andre, for hva vil de tro om meg? Hva vil skje når jeg forteller at jeg slår partneren og/eller barna mine? Jeg ønsker jo ikke å skade dem, og jeg er jo ikke sint hele tiden. Jeg opplever meg som god pappa når jeg tar med minsten på fisketur. Jeg blir bare så fryktelig sint, og klarer ikke å styre meg. Eller kanskje du kom hjem fra en fuktig tur på byen med gutta, og kjente at sjalusien overtok da du kom hjem til partneren din? At du i det øyeblikket var sikker på at hun holdt deg for narr. At du konfronterte henne og alt gikk over styr. Eller kanskje du som mamma kommer sliten hjem fra jobb, og barnet ditt ikke vil gjøre lekser. At du tar litt hardt i armen, og begynner å true. «Hvis du ikke gjør som jeg sier nå, så …»

Kanskje du er et barn som merker på mamma og pappa at noe er galt, stillhet eller krangler med sinte stemmer og vonde lyder. Kanskje du syns det er vanskelig å konsentrere deg på skolen fordi du tenker på hva som skjer der hjemme akkurat nå.

Hva er vold?

Mange av oss er ikke klar over at det vi opplever eller utsetter andre for kan kalles vold. Med vold mener vi:

Fysisk vold
En handling som er rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker. Å holde noen igjen, dytte, riste, klype, slå og sparke, lugge, f.eks.

Seksuell vold
Seksuell trakassering og krenkelse via press til seksualitet. Tvang til å utføre seksuelle handlinger en ikke ønsker, tvang til å ha sex med andre personer. Tvang til å se pornografi. Voldtekt.

Materiell vold
Slå i stykker et møbel, slå i dører el vegger, knuse og ødelegge gjenstander, rive i stykker klær, kaste ting.

Psykisk vold
Skremmende, truende utsagn. Degraderende og ydmykende atferd er all type atferd som er ment å såre eller krenke en annen person psykisk. Kalle en person noe som er dårlig eller uverdig, f.eks. «hore», «fitte», «du er stygg», «ingen liker deg». Sette den andre i et dårlig lys, f.eks. gjøre den andre til latter når andre er tilstede.

Emosjonell vold
Handlinger som får den andre til å føle seg liten, uviktig, verdiløs eller ubeskyttet. Avvisning, ignorering, ikke bry seg om når noen er syk, ikke støtte når noen er redd eller har det vondt.

Latent vold
Vold som virker bare i kraft av sin mulighet. Hvis det har forekommet vold vil risikoen for ny vold kunne styre alt en gjør og foretar seg. F.eks. prøve å blidgjøre den som utøver vold, roe ned barna så de ikke irriterer eller provoserer den som utøver.

Definisjon av vold hentet fra ATV-stiftelsen

Nyttige undervisningsfilmer om temaet fra RVTS:

https://rvtsost.no/verktoy/den-traumatiserte-hjernen-film