sykdom

Parforhold og fysisk og psykisk sykdom

I gode og onde dager …

Hvem kjenner fremtiden? Noen par vet om den enes sykdom ved starten av parforholdet. For mange kan derimot sykdom inntreffe og oppstå underveis i parforholdet. Det sies at det er viktig hvordan en tar det, fremfor hvordan en har det.

Hvordan tar vi det når en av oss blir syke? Medfører sykdommen et tap og en følelse av sorg? Skaper det usikkerhet om fremtiden sammen? Blir nærhet og intimiteten vanskelig? Hva gjør vi med ubalanse i forholdet? Hvordan ivareta barna?

Det kan være vanskelig å snakke godt sammen i en livssituasjon preget av sykdom. Vi ønsker å hjelpe dere til trygge samtaler som ivaretar begge parter og hele familien i en krevende livssituasjon.