tvil

Jeg har mistet følelsene eller føler tvil

Følelser er flyktige. De kommer og går. Derfor synes noen det er vanskelig og litt meningsløst at følelsene for partneren er et premiss for at vi skal holde sammen som par og familie. Kan man «miste» dem slik man kan miste mobilen? Hvor ble de av?

Følelser er responser på det som skjer med oss. Når en ikke har følelser for noen som tidligere var en kjæreste, så forteller det at det har skjedd en vanskelig endring.

Noen opplever at de mister følelsene for partneren sin. Noen oppdager det litt plutselig og for andre kommer det gradvis at følelsene blir borte. Par som går til terapi kan si at vi er bare et AS med barn og økonomi. Vi krangler ikke, men vi er ikke kjærester lenger heller. Kjærestefølelsene er blitt borte. For noen betyr det at en ikke orker å leve sammen lenger.

Hvorfor og hvordan kan dette skje? Årsakene kan være mange. Forskere har beskrevet at når vi ikke opplever å bli møtt, så trekker vi oss. Ingen er like tilgjengelige og oppmerksomme hele tiden, men dersom dette gjentar seg mange ganger og over tid så kan man trekke seg og gi opp og tenke: «Den andre er ikke der for meg!». Når vi trekker oss, mister vi kontakten og følelsene forsvinner ofte med i samme bevegelsen. Uten kontakt, ingen følelser.

Noen opplever hendelser som er traumatiske. Det kan være utroskap, men det kan også være en annen alvorlig hendelse som f.eks. en av foreldrene dør og partneren ikke oppleves som støttende og empatisk nok.

Følelser for den andre krever kontakt og derfor må vi lage rammer som kan vedlikeholde den gode kontakten og de gode følelsene for partneren. De fleste vil oppleve at følelsene endrer seg både i intensitet og karakter underveis i et liv. Litt opp og litt ned og litt bortover.

Kjennskapet til hvordan den andre har det og hva han eller hun liker både i de store og små tingene i livet gir mulighet for god kontrakt og gode følelser. Tør og kan vi dele hva vi opplever og hvordan vi har det er det lettere at de gode følelsene holdes vedlike. Like viktig er det å kunne lytte og ta imot det partneren har å dele. Framfor alt fremmes de gode følelsene av at jeg vet at den andre er der når jeg trenger han eller henne.

Når tvilen kommer …

Tviler du? Tvil påstås å være et kjennetegn ved alle store valg vi gjør. De fleste av oss har gode og dårlige dager. Det gjør ofte ekstra vondt om usikkerheten rundt parforholdet får sette seg. En nagende uro – et spørsmål som blir hengende over hverdagen.

Mange kontakter oss nettopp her. Følelser kan svinge fra dag til dag, og forhastede beslutninger kan få store ringvirkninger. Vi har tid og vil bidra til gode samtaler for å avklare tvilen enten dere velger å fortsette sammen eller velger å bryte opp.