krangler

Vi krangler så mye!

«Vi krangler så mye. Selv små bagateller kan bli til høylytte krangler». Slik opplever noen par hverdagen. Andre opplever det en gang imellom. Livet har uendelig mange saker vi kan være uenige om, men ofte er det de samme sakene eller og de samme mønstrene vi krangler om.

Så hva er det som gjør at en uenighet blir en krangel? Hvorfor greier vi ikke alltid si rolig til partneren vår at «nei, vi er faktisk uenige om vi skal kjøpe ny bil eller sofa»?

Den amerikanske samlivsforskeren John Gottman sier at det mest vanlige temaet som folk krangler om er – ingenting. Fordi de fleste krangler ikke starter som en saklig uenighet. Få par starter med en saksliste som består av vanskelige tema som f.eks. økonomi, husarbeid, sex eller andre ting. Så krangler de seg fra toppen og nedover.

Krangler starter med at jeg føler meg tråkket på av det du gjør og blir sint eller lei meg. Da kan jeg bli urimelig og pågående eller jeg kan trekke meg og bli stille. Saken er som regel helt underordnet, og det er det du skaper i meg som er vanskelig. Når du er stum som en østers føler jeg meg alene og kan bli pågående og sint.

Mennesker skaper konflikter og konflikter skaper mennesker. En mann som kom ut av konfliktspiralen sa at «jeg har fått konen min og meg selv tilbake». I konflikt kan vi kjenne at vi mister både oss selv og partneren og kontakten med den andre. I konflikt så endrer synet på den andre seg også, kjæresten vår endrer seg til å bli «Bad» eller «Mad». Når vi er irritert på partneren vår farges oppfatningen av partneren av irritasjonen og alt han eller hun gjør blir feil. Detaljer blir store og viktige.

Gottman sier videre at 69 % av alle krangler er repetisjoner. Altså bare 31 % mener han er nye tema. Mønstrene er så forutsigbare at de kan kalles en dans, påpeker hans canadiske kollega Susan Johnsen. Fordi følelsene vi skaper i hverandre i konflikt stort sett er de samme, så blir konfliktene veldig forutsigbare og like.

Hva skaper konflikter? Forskjeller kan skape konflikter, men de må ikke gjøre det. Er du flink å planlegge og jeg ikke, så kan det være vanskelig, men det må ikke være det. Konflikter kan også handle om noen sårbarheter som vi bærer med oss. Enkelte kan ha sår med seg som gjør at en er særlig sensitiv for at partneren er f.eks. uoppmerksom og kan lett føle seg trist og alene. Tristheten kan komme ut som en anklage om at «Du bryr deg ikke om meg».

Har du og partneren din gjentatte og ubehagelige konflikter bør dere kanskje vurdere å ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Du finner en oversikt på www.bufdir.no

Unngå kranglefella
Løsning på 12 vanlige irritasjoner:

1. Klag mindre: Klager partneren over mange småting man ikke har kontroll over, som været, naboen, nyheter, myndighetene, osv. Prøv å ta dette opp med partneren din på en konstruktiv måte. På sikt vil dette være med på å skape et negativt fokus også i parforholdet, og stjele energi. Du som klager, må gå i deg selv og spørre om det er hensiktsmessig å klage over ting du ikke kan gjøre noe med. Det er lett å komme inn i et negativt mønster uten å være klar over det selv.

2. Ikke sammenlign: Ingen liker å bli sammenlignet med andre. Vi trenger å føle at partneren har valgt oss fordi vi er spesielle og viktige. Hvis du forsøker å endre den du er sammen med, kan du støte partneren din fra deg.

3. Gi rom: Hvis du klamrer deg til partneren din kan det bli slitsomt for ham/henne. Vi trenger alle et eget «rom» slik at vi kan bevege oss og vokse som selvstendige individer. Selv om partneren din ønsker å gjøre ting alene, elsker han/hun deg likevel.

4. Ikke alltid gi råd: Av og til er poenget bare å lytte, uten å gi råd. Dersom du gir råd før du har bekreftet partnerens følelser og opplevelse, kan det gi partneren din en opplevelse av ikke å bli forstått. Spør deg selv: Hva trenger den andre nå? Skal jeg gi råd, eller skal jeg lytte?

5. Lytt: Noen ganger snakker partneren om ting som er vanskelig eller trist. Lytter du ikke da, kan partneren din velge en annen samtalepartner neste gang. Mange avbryter hverandre lett. En god samtale handler om å bli en god lytter. Vi glemmer ofte å være der for partneren. Sosiale medier er med på å stjele denne oppmerksomheten. Legg bort mobilen og ha fokus på hverandre.

6. Demp sjalusien: Noen er sjalu av natur, og det er lite som skal til for å utløse sjalusien. Da må du gjøre noe med din egen utrygghet. Det finnes to typer sjalusi: Den rasjonelle, som er sunn og som viser at du faktisk bryr deg om partneren, og den irrasjonelle sjalusien, hvor vår egen fantasi og utrygghet tar overhånd. Oppsøk hjelp hvis sjalusien ødelegger parforholdet ditt.

7. Husk klokka: Er du alltid for sein, kan det fort bli irriterende. Kan du ikke holde tiden, gi beskjed.

8. Ta din del: Husk å dele på oppgaver og ansvar i hjemmet. Dette er en kilde til irritasjon og konflikter som kan velte et parforhold. Hvis dere er uenig om hva som skal gjøres, finn en mellomløsning og diskuter dere fram til hvor lista skal ligge.

9. Senk skuldrene: Ikke alle har samme standard for hva som er ryddig, og noen forskjeller må aksepteres. Legg bort tanken at alt må være på stell til enhver tid. Senk kravene til deg selv og partneren din.

10. Husk søvnen: Søvnmangel stjeler mye energi. Småbarnstiden kan være tøff for mange. Del på å stå opp med barna, slik at den andre kan få sove. Kanskje snorker partneren din, og da kan det være en løsning at dere sover på hvert sitt rom noen netter.

11. La det ligge: Snakk om én ting av gangen. Ikke ta opp igjen hendelser dere er enige om å legge bak dere. Velg ut hva som er viktigst. Ta pauser hvis krangelen eskalerer.

12. Ta kritikken hjemme: Ikke kritiser partneren foran andre. Dette er illojalt og usjarmerende. Først og fremst stiller du deg selv i et dårlig lys. De fleste i omgivelsene vil også oppleve det som ubehagelig.

Hentet fra Artikkel i Dagbladet den 6/9.2012 (Vennesland, Thuen og Winther)