fosterhjem

Foreldre med barn i fosterhjem/institusjon

Foreldre fratatt omsorgen for egne barn både på kortvarig eller langvarig basis

Barneverntjenesten har ansvaret for å følge opp både barn og foreldre etter en omsorgsovertakelse. Noen foreldre synes det er utfordrende å samarbeide med og motta hjelp fra barnevernet i en slik situasjon, samtidig som de opplever et stort behov for hjelp og støtte. Derfor har familievernet fått et særskilt ansvar for å gi et tilbud til foreldre som blir fratatt omsorgen for barnet sitt.

Hva slags hjelp kan familievernkontoret tilby?

Hjelp til å dele følelser og erfaringer med noen som er vant til å snakke med mennesker som har opplevd lignende situasjoner.

  • Støtte på egne premisser, og hjelp til å se fremover
  • Råd og veiledning på hvordan de kan være foreldre når barna ikke bor hos dem
  • Hjelp til å se hvilke behov barnet ditt har, slik at samværet blir best mulig for begge
  • Hjelp til å bygge opp et konstruktivt samarbeid rundt barnet ditt

Noen familievernkontor tilbyr kurs til foreldre som er fratatt omsorgen. For mange oppleves det godt å møte andre foreldre i samme situasjon som de kan dele erfaringer med. Nærmeste kontor som holder jevnlige kurs, er Familievernkontoret i Søndre Vestfold, i Sandefjord. Kontakt Bjørnar Bertheussen eller Heidi Olsen Berntsen. Tlf: 33 48 22 50.

De fleste barn tenker mye på foreldrene når de bor hos en fosterfamilie eller på institusjon. Det kan være trygt for barnet å vite at andre voksne hjelper deg.

Familievernet kan ikke:

  • Vurdere foreldres omsorgskompetanse
  • Endre vedtaket om omsorgsovertakelse
  • Endre samværsordningen eller øke mengden samvær

De som jobber i familievernet har taushetsplikt, og skal i utgangspunktet ikke fortelle noe videre. Dersom de blir alvorlig bekymret for et barns omsorgssituasjon, har de imidlertid plikt til å melde fra om dette til barnevernet.