Å være foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

For mange foreldre er det å få barn det største som skjer i livet. Vi håper å få et barn uten noen skader eller funksjonsnedsettelse. Men så skjer det vi håper ikke skal skje – barnet blir født med en nedsatt funksjonsevne, eller det oppdages etter hvert som barnet blir eldre. Det kan skje ulykker eller sykdom som føre til at barnet får en funksjonsnedsettelse som vi som foreldre ikke er forberedt på.

Å ha et barn som har spesielle behov påvirker familien og samlivet. Omsorgen for barnet kan ta mye tid og krefter og medføre både fysisk og psykisk slitasje. Selv om alle familier er forskjellige, er felles for mange at parforholdet kommer bakerst av det vi prioriterer.

Dersom du er alene om omsorgen for barn med spesielle behov mye av tiden kan slitasjen være ekstra stor.

Det er derfor fint å kunne tilby kurs både for par og aleneforeldre hvor fokuset er på hvordan vi har det, få et pusterom i hverdagen og møte andre i en lignende situasjon.

Vi kan også tilby parsamtaler og familiesamtaler
Vi vet at det kan være store individuelle forskjeller på hvordan de voksne og søsken reagerer på å få et barn/søsken med nedsatt funksjonsevne. Derfor blir det viktig å ha fokus på alle i familien. Mange søsken opplever at mamma og pappa forandrer seg etter det nye barnet er kommet. Noen søsken kan f.eks reagere med å bli stille og trekker seg unna, mens andre kan reagere med sinne og bli mere krevende for foreldrene. I samtalene møter dere en terapeut som kan hjelpe dere til å snakke sammen om utfordringene på en god måte.