inlove

Asperger in love?

I vår tid ønsker mange å oppleve følelsesmessig kontakt med sin partner. For mange par hvor èn har autismespekterforstyrrelse (ASF) kan en slik forventning være krevende å leve opp til. Da kan det være nyttig å finne frem til flere måter å vise kjærlighet på enn følelsesmessig bekreftelse.

Sentrale tema i parterapi kan her være savn og utilstrekkelighet, så vel som praktiske råd og hjelp til å leve med en grunnleggende forskjell dere to imellom.

Frode Pedersen har kjennskap til ASF og kan tilby terapi til par hvor èn har diagnosen. Ta kontakt!