Kurs

Oss to og ASF

Det kan være utfordrende for begge å leve i et parforhold der den ene har en diagnose innen autismespekteret. Dette kan gjelde både...

Kurs

Minikurs

Opplever dere et konfliktfylt foreldresamarbeid? Grenland Familievernkontor tilbyr et gratis 2-timerskurs for foreldre med utfordrende og eller konfliktfylt foreldreskap. Kurset har form som...

Kurs

Parkurs

Bufferkurs Kurset passer for alle par som har lyst å arbeide med forholdet sitt. Man må ikke ha vansker eller konflikter for å...

Kurs

Hva med oss?

Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, alvorlig eller kronisk sykdom.  Samlivskurs og kurs for aleneforeldre Er dere slitne og kan trenge...

Kurs

Bryt voldsarven

Grenland Familiekontor tilbyr parkurs for foreldre der en eller begge selv har vokst opp med vold og utrygghet i sin familie. Er du...

Kurs

Barnegruppe

Når mamma og pappa ikke bor sammen lenger dukker det opp mange tanker og følelser. Da kan det være fint å snakke med...