utroskap

Sjalusi og utroskap

Det å kjenne at en er sjalu er ikke uvanlig. Noen ganger kan følelsen være litt god også, når kjæresten får ekstra oppmerksomhet, og følelsen går over til stolthet over, at hun/han er min.

Andre ganger kan den være vond og vare over tid, som å gå med en irriterende stein i skoen. En kan bli engstelig over oppmerksomheten partner fortrinnsvis vier det annet kjønn, eller bekymret over hva partner foretar seg, når en selv ikke er til stede.

Følelsen kan være vag, en fornemmelse, uro. Andre ganger er den tydelig og intens. For noen kan den bli mer eller mindre kronisk.

Sjalusi handler om frykten for å miste sin kjære til en annen. Om partner har vært utro, er det ikke uvanlig å reagere med sjalusi overfor den din partner har vært utro med. Sjalusi kan også være en måte å vise en form for forpliktelse og engasjement på i forhold til partneren, nemlig som en bekreftelse på kjærligheten.

Utroskap

Utroskap kan innebære at en blir rystet i sine grunnleggende antakelser om verden.

Det kan ses på som en måte å takle savn og lengsler, at en er seksuelt og emosjonelt frustrert, at det er en vei ut av et forhold, eller en ny vei inn i forholdet. Det kan forekomme på mange vis, av svært ulike grunner og folk kan legge ulike definisjoner i hva som er utroskap.

Utroskap må ikke nødvendigvis innebære at en har sex med andre. Det kan oppleves gjennom at partner har et fortrolig og intimt forhold til en annen, og snakker om tema en ikke ønsker eller klare å snakke med partner om.

Om en blir forelsket i en annen enn partneren din, er det hva du foretar deg med forelskelsen som avgjør om du bedrar din partner eller ei.

Utroskap reiser mange spørsmål.

Det utfordrer og setter gjerne parforholdet på dagsorden. Hva nå? Hva betyr det? Er forholdet vi har bra nok, hva mangler? Kan jeg stole på ham/henne nå? Kan jeg tilgi det? Hvordan kan jeg bli trygg nok igjen?

Utroskap innebærer en jobb for begge, bl.a. en «soning, tilbakebetaling» for den som har vært utro. En trenger å vise at en er til å stole på igjen, være åpen og redelig. Det kan bety at tålmodigheten settes på prøve, at en må tåle alle spørsmålene fra partner og å forstå at tillit tar tid.

Den som har blitt bedratt, vil vanligvis på et tidspunkt selv trenge å gå videre. Nå kan jeg tilgi, nå skal ikke nag og bitterhet få styre meg lengre. Det behøver ikke å bety at en er helt trygg, har tillit og ikke er mistenksom lengre. En velger å ikke bruke utroskapen mot den andre.