Minikurs

Minikurs

Opplever dere et konfliktfylt foreldresamarbeid?

Grenland Familievernkontor tilbyr et gratis 2-timerskurs for foreldre med utfordrende og eller konfliktfylt foreldreskap.

Kurset har form som ren undervisning og tar opp temaer som:

  • Hvordan forstå konflikt og dens mekanismer
  • Hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter ha på barn?
  • Hvordan kan foreldrekonflikt påvirke foreldreskapet?
  • Hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt?
  • Hvordan takler barn foreldrekonflikter?
  • Råd for å dempe konflikter.

Kan dette være aktuelt? Ta kontakt med Grenland Familievernkontor.

Minikurs som var planlagt våren 2020 er foreløpig utsatt til høsten 2020. Mer informasjon om datoer kommer.

Kursene avholdes kl. 14.00-16.00 i Familievernkontorets lokaler i Schweigaardsgt.11, 3717 Skien(3 etasje).

Påmelding til kursholdere ved å trykke på navnet her: Frode Pedersen og Birgit Johansen Skifjell