Minikurs

Opplever dere et konfliktfylt foreldresamarbeid?

Grenland Familievernkontor tilbyr et gratis 2-timerskurs for foreldre med utfordrende og eller konfliktfylt foreldreskap.

Kurset har form som ren undervisning og tar opp temaer som:

  • Hvordan forstå konflikt og dens mekanismer
  • Hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter ha på barn?
  • Hvordan kan foreldrekonflikt påvirke foreldreskapet?
  • Hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt?
  • Hvordan takler barn foreldrekonflikter?
  • Råd for å dempe konflikter.

 

Kan dette være aktuelt? Ta kontakt med Grenland Familievernkontor.

Neste minikurs: Tirsdag 10. november 2020 (avlyst).

Kursene avholdes kl. 14.00-16.00 i Familievernkontorets lokaler i Schweigaardsgt.11, 3717 Skien(3 etasje).

Kjersti Tveten

Psykologspesialist

kjersti.tveten@bufetat.no

Frode Thorsell Pedersen

Familieterapeut

frode.pedersen@bufetat.no