Minikurs

Minikurs

Opplever dere et konfliktfylt foreldresamarbeid?

Grenland Familievernkontor tilbyr nå et gratis 2-timerskurs for foreldre med utfordrende og eller konfliktfylt foreldreskap.

Kurset har form som ren undervisning og tar opp temaer som:

  • Hvordan forstå konflikt og dens mekanismer
  • Hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter ha på barn?
  • Hvordan kan foreldrekonflikt påvirke foreldreskapet?
  • Hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt?
  • Hvordan takler barn foreldrekonflikter?
  • Råd for å dempe konflikter.

Kan dette være aktuelt? Ta kontakt med Grenland Familievernkontor.

Minikurs våren 2019:

Onsdag 04.09.19 Kl 14.00-16.00

Tirsdag 22.10.19 Kl 14.00-16.00

Onsdag 04.12.19 Kl 14.00-16.00 i Familievernkontorets lokaler i Schweigaardsgt.11, 3717 Skien(3 etasje)

Påmelding til kursholdere ved å trykke på navnet her: Frode Pedersen og Birgit Johansen Skifjell